Sună acum! 0903 760 883
1,92 EUR/min (cu TVA inclus)
 
 
Aveți nevoie de ajutor? EZO.TV Informații: 0213173566

Az SMS jóslás szolgáltatás általános szerződési feltételei (ÁSZF)

1. Az Telemedia Holding Kft. 1012 Budapest, Márvány u. 17. (továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott emelt díjas fogadott SMS jövendőmondási szolgáltatás (továbbiakban: Szolgáltatás) a szolgáltatás televíziós műsorában, honlapján vagy más reklámfelületein meghirdetett emelt díjas telefonszám(ok)ra történő SMS-es küldéssel vehető igénybe. A Szolgáltatás bruttó díját a Szolgáltató minden esetben feltünteti a Szolgáltatástelefonszámával (06-91-222-500) együtt.

2. A Szolgáltatás igénybevételével a Szolgáltatás igénybe vevője (továbbiakban: Fogyasztó vagy Néző) vállalja, hogy annak költségeit kifizeti. A Szolgáltatás költsége a Fogyasztó telefonszámláján kerül kiszámlázásra, azt a Fogyasztó telefontársasága szedi be. A Szolgáltatást igénybe vevő Fogyasztó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha telefonszámláját nem, vagy késedelmesen rendezi, a továbbiakban kizárható a Szolgáltatás igénybevételéből.

3. A Szolgáltatás. A televíziós csatornánkon sugárzott műsorokban találkozhat a Fogyasztó az SMS jóslás szolgáltatással.  A szolgáltatás igénybevétele az alábbi módon történhet:

I. A Fogyasztó az indítószó (ld. 4. Pont táblázat) elküldésével regisztrál a szolgáltatásra. A regisztráció és minden további SMS küldés erre a számra a Fogyasztó tarifacsomagjának megfelelő mindenkori alapdíjas SMS küldés díja.

II. A regisztrációra válaszul Szolgáltató az alábbi válaszüzenetet küldi:

Regisztrált az EZO.TV Jós-Chat szolgáltatására: Kérdését erre az üzenetre válaszul küldje el, amelyben megadja születési évét és keresztnevét is. A szolgáltatás díja: 205Ft/fogadott SMS Napi limit:3000 Ft www.ezo.tv/smsjos info:0618772509

III. A Fogyasztó egy újabb SMS-ben elküldi a kért adatokat és kérdését.

IV. Az SMS jós szakértő válaszol a feltett kérdésre, amely válasz minden esetben 2 db fogadott SMS-ben történik 

4. A jelenleg elérhető indítószavak és médiumok táblázata:

INDÍTÓSZÓ

MÉDIUM

EZO

Hálózat TV

JÓS

EZO élet magazin

ST

Story TV

JÖVŐ

EZO.TV website 

5. A Szolgáltatás díja.

A Szolgáltatást Magyarországról a Nézők az alábbi emeltdíjas telefonszámon érhetik el:

- 06-91-222-500, amelynek hívásdíja bruttó 205 Ft/fogadott SMS.

A külföldi Fogyasztók jelenleg nem vehetnek részt ebben a szolgáltatásban.

A Szolgáltatáshoz tartozó aktuális telefonszámok és bruttó hívásdíjak a televízió képernyőjén a teljes adásidő alatt a Nézők számára olvashatóan feltüntetésre kerülnek.

6. A Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal a jósok által a Fogyasztókkal közölt jövőre vonatkozó kijelentések, tényállítások, tanácsok vagy egyéb információk tartalmáért. A Fogyasztó a Szolgáltatásigénybevétele során szerzett minden ilyen információt saját belátása szerint és saját felelősségére használ fel.

7. Bár a Szolgáltató bízza meg a jósokat a Szolgáltatás teljesítésével, de nem figyeli és/vagy ellenőrzi aSzolgáltatás nyújtása során elhangzott információkat. Szolgáltató nem felelős az elhangzottak igazságtartalmát, pontosságát, teljességét, biztonságát, időszerűségét, minőségét, megfelelőségét, jogszerűségét vagy alkalmazhatóságát illetően.

8. A Szolgáltatást csak azok a 18. életévüket betöltött nagykorú személyek vehetik igénybe, akik a magyar jogszabályok szerint maguk köthetnek szerződést vagy tehetnek más jognyilatkozatot.

9. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a Fogyasztó által kiválasztott jós képes arra, hogy a Fogyasztó által keresett információt vagy kért tájékoztatást nyújtsa.

10. A jósok nem a Szolgáltató alkalmazottai.

11. A Fogyasztó és a jós felelősek egyedül a kettejük között lezajlott kommunikációért. Az, hogy a Fogyasztótámaszkodik a jós által adott tanácsra és megbízik az általa adott információban, a Fogyasztó döntése. ASzolgáltató nem felelős semmilyen információért, amelyet a Fogyasztó kap.

12. Pénzügyi kérdésekkel kapcsolatos információk.

A Fogyasztó nem kérhet - sem közvetlenül sem írásban - tanácsot befektetési lehetőségekkel, értékpapírok vételével/eladásával, értékpapírok és befektetések elemezésével vagy értékelésével kapcsolatban.

13. Egészségügyi kérdésekkel kapcsolatos információk.

A Jós által nyújtott egészséggel kapcsolatos információk általánosak és kizárólag nevelő célzatúak. A Szolgáltatónem egészségügyi tanácsadási, kórházi vagy orvosi szolgáltatást nyújt. Jósaink nem azért vannak, hogy betegségeket diagnosztizáljanak, kezelést nyújtsanak vagy gyógyszert írjanak fel. A Szolgáltatás igénybevételével a Fogyasztó vállalja, hogy semelyik előbbiekben felsorolt szolgáltatást nem kéri. Súlyos egészségügyi probléma esetén, kérem, keressen fel egészségügyi szakembert vagy a legközelebbi kórházat, rendelőintézetet.

14. A Szolgáltatás igénybe vétele a jelen Általános Szerződési Feltételek automatikus elfogadását jelenti. ASzolgáltatás igénybe vételével a Fogyasztó hozzájárul, hogy a Szolgáltató adatait minden további ellenszolgáltatás nélkül felhasználja direkt marketing célokra (így SMS-beli, elektronikus levélben vagy telefonon keresztül történő megkeresés révén) akár saját, akár kereskedelmi partnerei termékeinek, szolgáltatásainak népszerűsítésére. Az adatok feldolgozását az EsoTV Magyarország Kft. (1012 Budapest, Márvány u. 17) végzi. Adatkezelési nyilvántartási szám: 02597-0000.

15. A Fogyasztók az adataik előző pont szerinti felhasználására való hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják oly módon, hogy erről írásbeli nyilatkozatot küldenek "Robinson" jeligére az EsoTV Magyarország Kft. részére (1531 Budapest 126. PF. 66.).

16. Szolgáltató a Szolgáltatáshoz a hét minden napján, éjjel-nappal elérhető alapdíjas telefonos közönségszolgálatot biztosít a 06 1 877-2505 telefonszámon. A közönségszolgálati számon a Szolgáltatás nem vehető igénybe, az csak a Fogyasztók kérdéseinek és esetleges panaszainak fogadására szolgál.

17. A Szolgáltató fenntartja a jogot a Szolgáltatás bármikori felfüggesztésére vagy beszüntetésére, illetve jelen általános szerződési feltételek megváltoztatására.

18.  Jelen ÁSZF-et a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani, s köteles a módosított változatot a Fogyasztók számára elérhetővé tenni.

19.  Szolgáltató adatai: Telemedia Holding Kft. 1012 Budapest, Márvány u. 17.